سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – پنج‌شنبه ۱۸ بهمن‌ماه

0

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد:

  • جمعی از بازنشستگان گمرک ایران دراعتراض به تعاونی مسکن گمرک مقابل اداره کل کاراستان تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان گمرک ایران مقابل اداره کل کار استان تهران

  • اعضا شرکت کنترل سازه زاینده‌رود مسکن مهر فولادشهر اصفهان در اعتراض به ۷ سال انتظار برای مسکن مهر و نگرفتن پاسخ، در مقابل استانداری تجمع اعتراضی برپا کردند.
  • مشتریان سایپا سیتروین c3 در اعتراض به قیمت گذاری و تحویل ندادن خودروهایشان در مقابل وزارت صنعت تجمع اعتراضی برپا کردند.

  • کارگران نیشکر هفت تپه در حالی که بهمن ماه رو به اتمام است هنوز حقوق های آذر و دی ماه خود را دریافت نکرده‌اند و نسبت به این موضوع نگران و معترضند.

اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در قبال معوقات مزدی آذر و دی ماه

  • حدود ۹۰۰تن از کارگران شاغل در کارخانه رینگ‌سازی مشهد با متوقف کردن فعالیت روزانه خود خواستار بازبینی در طرح طبقه‌بندی مشاغل خود شدند.

گزیده ای از اخبار اعتراضی روز گذشته را در اینجا بخوانید

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود