سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه

0

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد:

  • غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین (متعلق به سپاه پاسداران) در شهر ایلام در اعتراض به غارت و چپاول پول و سپرده هایشان مقابل شعبه این موسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین در شهر ایلام

  • تعدادی از پیمانکاران مناطق زلزله‌زده با تجمع مقابل استانداری کرمانشاه خواستار پرداخت ضرر و زیان خود شدند. بانک مسکن و ستاد بازسازی مناطق زلزله زده از تحویل مصالح تعاونی به پیمانکاران سر باز می زنند.
  • غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین در کرمانشاه (وابسته به سپاه پاسداران) در اعتراض به غارت دارایی یک عمرشان در مقابل دفتر این موسسه تجمع اعتراضی برپا کردند.
  • کارگران شهرداری توحید واقع در شهرستان چرداول استان ایلام در اعتراض به ۵ ماه معوقات مزدی خود، مقابل ساختمان شهرداری تجمع اعتراضی برپا کردند.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری توحید

  • اعتصاب کارگران شهرداری آبژدان اندیکا واقع در استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن ۹ماه حقوق شان اعتصاب کرده و در مقابل شهرداری آبژدان تجمع اعتراضی برپا کردند.
  • جمعی از کارگران و کارکنان پروژه ساخت مجتمع چند منظوره اداری، تجاری و تفریحی آیسان در مرکز شهر تبریز، در اعتراض به معوقات مزدی هفت ماهه خود، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی برپا کردند.

تجمع اعتراضی کارگران و کارکنان پروژه مجتمع چند منظوره اداری، تجاری و تفریحی آیسان

  • شمار زیادی از غارت‌شدگان سکه طلای ثامن مقابل دادسرای تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.
  • اعضای تعاونی شرکت واحد در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالباتشان، مقابل ساختمان وزارت تعاون تجمع اعتراضی برپا کردند.
  • یکی از فارغ التحصیل بیکار (رشته مهندسی معماری) در برابر ساختمان مجلس نظام در اعتراض به بیکاری و وضعیت بد اقتصادی کشور، برای دومین روز دست به تحصن زد.

تحصن یکی از فارغ التحصیل بیکار در مقابل مجلس در اعتراض به بیکاری

گزیده ای از اخبار اعتراضی روز گذشته را در اینجا بخوانید

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود