سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – سه‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه

0

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد:

 • تاکسی داران بیسیمی شهرستان درود واقع در استان لرستان در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات شان، دست به اعتصاب زده و در مقابل فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

 

 • مشتریان غارت شده خودرو در اعتراض به قیمت گذاری و تحویل ندادن خودروهایشان در مقابل وزارت صنایع تجمع اعتراضی برپا کردند.
 • جمعی از حواله داران شرکت صنعت خودرو آذربایجان (آذویکو) در اعتراض به تاخیر در تحویل خودروهایشان مقابل وزارت صنعت در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.

تجمع اعتراضی جمعی ازحواله داران شرکت صنعت خودرو آذربایجان

 • متقاضیان مسکن مهر اهواز در اعتراض به اجازه ندادن برای ساخت مسکن به آنها بعد از مدت ده سال که ثبت نام کرده‌اند، در مقابل ساختمان دادگستری کل در شهر اهواز تجمع اعتراضی برپا کردند.
 • غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین رشت وابسته به سپاه پاسداران، در مقابل شعبه سرپرستی این موسسه تجمع اعتراضی برپا کردند.
 • غارت‌شدگان سکه ثامن در اعتراض به غارت دارایی شان توسط موسسه مالی سکه ثامن در مقابل ساختمان دادستانی در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.

 • غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در تهران در مقابل قوه قضاییه تجمع اعتراضی برپا کردند.
 • غارت‌شدگان موسسه مالی بدر توس (زیر مجموعه مؤسسه مالی کاسپین) در اعتراض به غارت دارایی و سرمایه یک عمرشان در مقابل استانداری شهر مشهد تجمع اعتراضی برپا کردند.

 • کارگران سد مخزنی کهیر در نامه‌ای سرگشاده، خواستار رسیدگی به عدم دریافت حقوق معوقه و رفع ظلم و ستم از خود شدند.
 • رانندگان تاکسی شخصی و اینترنتی در خرم‌آباد با تجمع در میدان ۲۲ بهمن این شهر دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی شخصی و اینترنتی در خرم‌آباد

 • کارکنان و کارگران نگهداری راه آهن زاگرس در اندیمشک در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق معوقه خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

گزیده ای از اخبار اعتراضی روز گذشته را در اینجا بخوانید

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود