سایت مانیتورینگ حقوق بشر ایران

0

سایت مانیتورینگ حقوق بشر ایران متشکل است  از  جمعی از فعالان مدافع حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت رژیم ملاها.

هدف آنها اطلاع رسانی به روزترین اخبار شامل اعدام ها،دستگیری های خودسرانه،شکنجه،‌قطع عضو و…. و   همچنین ارائه گزارشات نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم حاکم بر ایران،وضعیت زندانیان در زندانها و نقض حقوق زنان و کودکان میباشد.

اخبار و اطلاعات این سایت در همکاری با شورای ملی مقاومت ایران(پارلمان در تبعید) ارائه میشود.

منبع مراجعه به صفحه اصلی سایت

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود