ساخت قبر بر روی قبرهای شهدا در وادی رحمت تبریز

0

یک هموطن از تبریز: در وادی رحمت روی قبرهای دو طبقه دوباره دو طبقه درست کردند. قبرهای سری اول قبر شهداست و روی قبرهای آنها مجددا قبر ساختند. این وظیقه ماست که انتقام همه شهدایمان را بگیریم.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود