راهپیمایی و تجمع بزرگ کارگران نیشکر هفت تپه در بیست و هشتمین روز اعتراضشان

0

صبح روز یکشنبه ۱۱ آذر ۹۷، کارگران نیشکر هفت تپه برای بیست و هشتمین روز متوالی با حضور کارگران برای تجمع اولیه در مقابل درب شرکت تجمع کرده و سپس به سمت شهر حرکت کرده و جلوی فرمانداری شهر شوش به تجمع خود ادامه دادند.

یکی از کارگران معترض نیشکر هفت تپه در میان تجمع خیابانی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد در بیست و سومین روز اعتصاب و هفدهمین روز تجمع در مقابل مراکز دولتی و خیابانهای شهر اهواز سخنرانی کرد.

کارگران در پیامی برای ادامه اعتراضات خود اعلام کردند:
ما كارگران نیشکر هفت تپه بار دیگر نقشه شكستن اعتصاب از طرف دولت و اسدبیگی‌ها را خنثی كردیم ودیروز همچنان كه عده ای از كارگران پای صحبت مسؤلین دروغگو ایستادند
عده‌ای دیگر به درب فرمانداری رفته و فریاد كارگر زندانی آزاد باید گردد سر دادند.

دانشجویان هنر دانشگاه تهران بار دیگر در حمایت از کارگران فولاد و هفت تپه دست به تجمع زدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود