دیگر فریب نمی خوریم و توان تحلیل شرایط را پیدا کردیم

0 216

دیگر فریب نمی خوریم و توان تحلیل شرایط را پیدا کردیم
آریا از اصفهان:
از وقتی با مجاهدین آشنا شدم توان تحلیل شرایط را پیدا کردم و توطئه و ترفندهای رژیم را می‌توانم تشخیص بدهم. دیگر در دعوای عرب و عجم و شیعه و سنی گیر نمی کنم و برای همه این موضوعات جواب قانع کننده دارم.
اگر مجاهدین را نمی‌شناختم همچنان فریب پهلوی را می‌خوردم و مسیر بلکل اشتباهی را می‌رفتم. هربار که با شما صحبت می‌کنم امیدوارتر می‌شوم و می‌دانم شرایطی ک الان داریم سخت است.
ولی ایمان دارم که این روزهای سخت می‌گذرد و تمام آرزویم این است که مجاهدین به ایران برسند.

هموطنی از تهران:
واقعیت این است که ما سازمان را نمی‌شناسیم. فقط حرفهای رژیم را شنیده ایم. به ما همیشه گفتند سازمان تروریست است در صورتیکه اصلا اینطور نیست. مجاهدین صادقانه ترین راه را برای آزادی مردم ایران رفته اند.

هموطنی از ایران:
کاش زودتر با شما آشنا شده بودم و واقعیت شما را می‌دانستم. در جمعی از دانشجویان هستیم که وقتی بحث می شد چون خودم نسبت به فداکاری مجاهدین نظر مثبت داشتم نمی‌توانستم دفاع کنم ولی الان دستم پر شده است و می‌دانم به این همه سوالات چه پاسخی باید داد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود