دومین روز تجمع اعتراضی کارگران پروژه قطار شهری اهواز

0

روز دوشنبه ۲۴ دیماه ۹۷، برای دومین روز متوالی کارگران پروژه قطار شهری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، در مقابل ساختمان قطار شهری اهواز تجمع اعتراضی برپا کردند.
تجمع کنندگان خواهان آن هستند که حدود ۱۹ ماه مطالبات مزدی آنان پرداخت شود.

یکی از کارگران معترض گفت: طی ۱۹ ماه گذشته مرتبا در حال حال پیگیری مطالبات معوق مانده مزدی خود از مسئولان شرکت پیمانکاری کیسون (مجری این پروژه عمرانی) و سازمان قطار شهری اهواز هستیم اما این شرکت به بهانه نداشتن منابع مالی از پرداخت بدهی های ۱۹ ماهه گذشته کارگران خودداری میکند.

گفتنی است که روز گذشته نیز، جمعی از کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، در محوطه محل کارگاه، اقدام به برگزاری تجمع کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود