دومین روز تجمع اعتراضی کارگران خدمات شهری و فضای سبز شهرداری سربندر

0 111

دومین روز تجمع اعتراضی کارگران خدمات شهری و فضای سبز شهرداری سربندر
کارگران خدمات شهری و فضای سبز شهرداری سربندر روز یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۹۶، برای دومین روز متوالی مقابل شهرداری سربندر، دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند.

کارگران خدمات شهری و فضای سبز شهرداری سربندر نسبت به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود اعتراض دارند.
روز شنبه ۱۲ اسفند ماه ۹۶، کارگران شهرداری بندر امام نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

همچنین پیش از این کارگران فضای سبز شهرداری های بندر امام، شوشتر، یاسوج، محمد شهر کرج، اراک، مریوان و تربت حیدریه نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود مقابل شهرداری این شهرها دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان پرداخت دستمزدهای خود شدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود