دومین روز اعتصاب کارگران کارخانه آهن اسفنجی کرانی بیجار

0

صبح روز چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷، کارگران کارخانه آهن اسفنجی کرانی بیجار در اعتراض به انتقال این کارخانه دومین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.

همچنین روز سه‌شنبه، کارگران کارخانه آهن اسفنجی و اهالی کرانی در استان کردستان تجمع بزرگی دراعتراض به انتقال این کارخانه به شهرستان بیجار برگزار کردند.
در پی این اعتراض، اهالی کرانی جاده ها را بسته و مانع خروج خاک شدند، ماشین ها هم خاک را وسط جاده خالی کردند.

کارگران نه تنها جاده بلکه کارخانه صبا نور را هم بسته و به علت گستردگی تجمع اعتراضی بازار حسن آباد یا سوکند در کردستان نیز تعطیل شد.
کارخانه اهن اسفنجی ٣٥٠ نفر را شاغل کرده که اگر به بیجار منتقل شود همه شاغلین شغلشان را از دست خواهند داد.
توضیحات: بخش کرانی یکی از بخش‌های شهرستان بیجار در استان کردستان در غرب ایران است که معدن آهن دارد و از سالها پیش خاکش به چین صادر می شود.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود