دومین روز از اعتراض بازنشستگان فرهنگی

0

دومین روز از اعتراض بازنشستگان فرهنگی
صبح روز سه شنبه ۲۹ خرداد ۹۷، جمعی از بازنشستگان فرهنگی مقابل سازمان برنامه و بودجه، برای دومین روز متوالی، تجمع اعتراضی برپا کردند.

در این تجمع که از ساعت ۱۰صبح مقابل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، جمعی از بازنشستگانی که در سال ۹۶ بازنشسته شده‌اند اعلام کردند که هنوز پاداش پایان خدمت آنها پرداخت نشده و به بی پاسخی مسئولین نسبت به خواسته هایشان معترض هستند.

تجمع کنندگان که از شهرهای مختلف ایران آمده بودند، شعار می دهند:
فریاد فریاد از این همه بیداد
فرهنگی بیدار است از تبعیض بیزار است
فرهنگی میمیرد ذلت نمی پذیرد.

بر روی دستنوشته های آنان این نوشته ها دیده می شود:
پاداش بازنشسته حق مسلم ماست.

خواسته بازنشستگان، پرداخت معوقات مزدی ازجمله پاداش پایان خدمت است. آنها از سازمان برنامه و بودجه درخواست دارند اعتباری را برای این منظور به وزارت آموزش و پرورش اختصاص دهد.
این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش پیش از این اعلام کرد بودجه کافی برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۶ وجود ندارد.

بازنشستگان فرهنگی روز گذشته نیز مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. آنها طوماری را خطاب به وزیر با درخواست پرداخت معوقات امضا کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود