دستگیری و ضرب و شتم تعدادی از جوانان قیام در قائم شهر و بندرعباس

0

نیروهای امنیتی و سرکوبگر در عصر روز شنبه ۹ دی ماه تعدادی از جوانان قائم شهر را دستگیر کردند. گزارشها حاکی است حوالی ساعت ۵ عصر روز شنبه نیروهای سرکوبگر تعدادی از جوانان شهر قائم شهر را که تلاش داشتند در پارک ولی عصر این شهر تجمع اعتراضی شان را شکل دهند باز داشت کردند. به گفته شاهدان عینی نیروهای سرکوبگر به شکل وحشیانه یی این جوانان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و وارد ماشین های شان کردند. یکی از این دستگیر شدگان امیرحسین نبوی چاشمی نام داشت که نیروهای امنیتی با وحشیگیری تمام لباس های او را پاره کرده بودند او را با خود بردند. از محل نگهداری این بازداشت شدگان خبری در دست نیست.

عصر روز گذشته ۹ دی ماه؛ بیش از ۶ نفر از هموطنان تظاهرکننده از جمله یک جوان ۱۶ ساله در بندرعباس دستگیر شدند.

بر اساس گزارشهای رسیده؛ یکی از دستگیرشدگان نیما جعفری ۱۶ ساله از اهالی ایوانغرب استان ایلام است. از اسامی و هویت بقیه بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.

دستگیریها توسط نیروهای امنیتی انجام شده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود