دستکم ۹ تجمع اعتراضی طی ۲۴ ساعت گذشته

0
دستکم ۹ تجمع اعتراضی طی ۲۴ ساعت گذشته
طی ۲۴ ساعت گدشته ۹ حرکت اعتراضی شکل گرفته است، این اعتراضات به قرار زیر می باشد:
بیش از یکصد نفر از کارگران شرکت کاشی کویر یزد در مقابل دادگستری این استان
جمعی از بازنشستگان فرهنگی مقابل وزارت آموزش و پرورش
جمعی از نمایندگان کارکنان تعاونی سهام عدالت کشور مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی
حدود ۱۰۰ تن ازکارگران بخش های مختلف شهرداری بروجرد مقابل ساختمان شهرداری مرکزی
جمعی از اهالی روستای زعن بخش فتح المبین شهرستان شوش
جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران
جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین در شهر مشهد
جمعی از وکلای دادگستری مقابل ساختمان مجلس
و جمعی از کارگران و تولیدکنندگان “صنف کفش” خیابان جمهوری تهران در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود