دستکم ۱۰ تجمع اعتراضی برگزار شد

0

دستکم ۱۰ تجمع اعتراضی برگزار شد
طی دوروز یعنی طی روزهای دوم و سوم تیرماه سال ۹۷ گذشته دست کم ۱۰ تجمع اعتراضی برگزار شد که شامل موارد زیرند:
جمعی از کارگران بیکارشده فاز ۱۹ پارس جنوبی
جمعی از کارگران خریدار پروژه‌های سپیدار ۲ و ۳
جمعی از خبرنگاران ۱۰ مجله موسسه همشهری
جمعی از شهروندان آبادان
جمعی از شهروندان وحدتیه استان بوشهر
جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در دانشکده ادبیات این دانشگاه
تعدادی از ساکنان مسکن مهر ۱۷۲۸ واحدی دگایران سنندج
شماری از مهندسین ناظر کشاورزی
شماری از زنان ایرانشهر
و جمعی از کارگران فضای سبز منطقه ۱۱ کرج، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود