درگیری مردم با ماموران شهرداری بندرعباس

0

درگیری مردم با ماموران شهرداری بندرعباس
روز شنبه ۷ بهمن ماه ۹۶، مأموران شهرداری در محله دوهزار بندرعباس که قصد داشتند خانه های مردم را بدلیل نداشتن مجوز و … خراب کنند، مورد اعتراض مردم قرار گرفتند. مردم محله دوهزار بندرعباس در اعتراض به این اقدام مأموران،به طرف آنها سنگ پرتاب کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود