قیام اهواز – درگیری سنگر به سنگر جوان قیام ایران در اهواز با مزدوران سپاه پاسداران

0

قیام اهواز – درگیری سنگر به سنگر جوان قیام ایران در اهواز با مزدوران سپاه پاسداران

عصر شنبه ۹ دی‌ ماه ۹۶، جوانان شجاع در اهواز در خیابان نادری کوچه به کوچه و سنگر به سنگر با با مزدوران سپاه پاسداران در جنگند. جوانان توانستند با تهاجم به ماموران جنایتکار یکی از جوانانی که توسط این مزدوران دستگیر شده بود را آزاد کنند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود