درگیری در اطراف خیابانهای انقلاب و حمیدی کازرون

0 429

درگیری در اطراف خیابانهای انقلاب و حمیدی کازرون
چهارشنبه شب ۲۶ اردیبهشت ۹۷، مردم معترض در کازرون در مقابل پاسگاه فلکه بنیاد شهید کازرون به پاسگاه نیروی انتظامی حمله کرده و آن را به آتش کشیدند.

در درگیریهایی که بین مردم و نیروهای امنیتی رخ داده، تاکنون چند تن از هموطنان با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی کشته و عده ای نیز مجروح و دستگیر شده اند.
مردم معترض همچنین خوروی پاسگاه را هم به آتش کشیدند. تظاهرات به خیابان فلسطین نیز کشیده شده است.

 

درگیری در اطراف خیابانهای انقلاب و حمیدی کازرون

 

مردم شعار می دهند:
کازرونی با غیرت حمایت حمایت
در شهر حالت حکومت نظامی حاکم است

مردم معترض که خواستار آزادی بازداشت شدگان هستند، شعار می دهند:
ما منتظر بچه ها هستیم هیچ جا نمی ریم همین جا هستیم

اسامی شماری از دستگیر شدگان از این قرار است:
محمد شفیعی
محمد دهقان
مهدی داودی
مسعود مختارزاده
اکبر عباسی
بهنام یوسفیان
حسین حیدری
محد راسخی

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود