تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی برای چهارمین روز

0

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی برای چهارمین روز
‌روز چهار‌شنبه ۳۰ خرداد ۹۷، دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به  احکام سنگین صادر شده از سوی قضاییه حکومتی علیه دانشجویان در محوطه این دانشکده دست به تحصن و تجمع اعتراضی زدند.

دانشجویان اعلام کردند که خواستار تبرئه‌ همه دانشجویان می باشند. آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی، برخوردهای امنیتی با دانشگاه و دانشجو را محکوم کردند.

روی یک پلاکاردهای آنها نوشته شده بود:
دانشگاه = زندان
دانشجو مجرم نیست
جرم دانشجو اعتراض به وضع غذا

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مطالبات خود را به قرار زیر اعلام کرده اند:
لغو کلیه‌ی‌ احکام قضایی دانشجویان
حق ادامه تحصیل دانشجویانی که احکام بدوی برایشان صادرشده در سال تحصیلی آینده
عدم برخورد امنیتی و انضباطی با دانشجویان تحصن کننده و تحریم کننده امتحانات.

طی این اجتماع، دکتر سارا شریعتی استاد این دانشکده در میان دانشجویان حاضر شد و بر روی لغو احکام صادر شده برای دانشجویان تاکید کرد.

لازم به ذکر است دانشجویان تاکید کرده‌اند در صورت عدم حضور وزیر علوم و آموزش عالی کابینه روحانی برای پاسخگویی به آنها روند تحریم امتحانات با قدرت از سرگرفته خواهد شد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود