خلاصه‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف میهن در ۱۱ دیماه ۹۷

0

خلاصه‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف میهن از نظر شما می‌گذرد:
تجمع اعتراضی صدها نفر از بازنشستگان ارتش در تهران

صبح روز سه‌شنبه ۱۱ دیماه ۹۷، صدها نفر از بازنشستگان ارتش كه عضو تعاوني مسكن می‌باشند در اعتراض به اينكه علیرغم وعده وعیدهای دروغین حکومت بعد از سالیان انتظار، هنوز زمين به آنها داده نشده تا بتوانند سرپناهی برای خودشان درست کنند، دست به تجمع اعتراض زدند.
این تجمع در مقابل دادسرای شماره ۲ در نزدیکی پارک شهر پشت توپخانه برگزار شد. بازنشستگان تاکنون بارها برای رسیدن به خواسته‌های خود دست به تجمع و اعتراض زده‌اند.

معترضان گفتند: «از خلف وعده‌های مکرر خسته شده‌ایم؛ سالهاست عضو تعاونی هستیم و مبالغی را برای خانه‌دار شدن پرداخته‌ایم اما هنوز بی‌سرپناه مانده‌ایم. هنوز زمینی به تعاونی تحویل نشده تا بتواند در آن، برای ما بازنشستگانِ عضو شروع به خانه‌سازی کند».

تجمع پیمانکاران طلبکار شهرداری در تهران

صبح روز سه‌شنبه ۱۱ دیماه ۹۷، پیمانکاران طلبکار شهرداری تهران در مقابل شهرداری و شورای شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود