خلاصه‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف میهن در ۲۵ آذر ۹۷

0

خلاصه‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف میهن از نظر شما می‌گذرد:

جمعی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در اعتراض به آنچه پرداخت نشدن پاداش سنوات خدمت خود بیان کردند در مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه تجمع اعتراضی برپا کردند.
نماینده تجمع کنندگان بیان کرد: پاداش سنوات و پول مرخصی های بازنشستگان از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ پرداخت نشده است.

بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی اهواز

جمعی از دانشجویان دانشگاه ارومیه در اعتراض به کیفیت غذا مقابل سلف مرکزی این دانشگاه تجمع کردند.

 دانشجویان دانشگاه ارومیه

دانشجویان نسبت به وضعیت تغذیه و عدم توجه مسئولین به مشکلات معترض هستند.

تعداد زیادی از جوانان بیکار رفسنجان در مقابل مجتمع مس سرچشمه تجمع و اعتصاب کردند.

تجمع اعتراضی دستفروشان و شهروندان در مقابل شهرداری سنندج
جمع کثیری از شهروندان و دستفروشان در سنندج در اعتراض به طرح جمع آوری دستفروشان محروم توسط شهرداری از خیابانهای فردوسی، شاپور، سه راهی نمکی، میدان آزادی و میدان استقلال، در مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
همچنین جمعی از دستفروشان نیز در اعتراض به طرح جمع آوری بساط محقرشان، در سطح شهر تجمع کردند.

دستفروشان و شهروندان در مقابل شهرداری سنندج

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود