خلاصه‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف میهن در ۱۹ آذر ۹۷

0

خلاصه‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف میهن از نظر شما می‌گذرد:

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوین

جمعی از دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوین روز دوشنبه به‌ مناسبت شانزده آذر روز دانشجو و در اعتراض به حل نشدن مشکلات دانشجویان تجمع کردند.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوینآبادان:‌ تجمع اعتراضی کارگران شهرداری

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مناطق مختلف‌ آبادان روز دوشنبه نیز ادامه داشت. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده از حدود یک ماه پیش به‌طور روزانه تجمع کرده‌اند.

تجمع اعتراضی کارکنان پروژه بید بلند خلیج فارس

کارکنان پروژه بیدبلند خلیج فارس در ماهشهر روز دوشنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگزان در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ماه حقوق تجمع کردند. به گفته کارگران یک ماه است که کارگزاران رژیم به کارگران وعده وعید برای دادن حقوق شان می دهند اما تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

کارکنان پروژه بید بلند خلیج فارساعتراض دانشجویان دانشگاه نجف آباد به کیفیت بد سلف و غذای دانشگاه

ظهر امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷، دانشجویان دانشگاه نجف آباد در اعتراض به پایین بودن کیفیت غذای دانشگاه دست به تجمع و اعتراض زدند و سینی های غذای خود را در محوطه دانشگاه بر روی زمین چیدند.
در این تجمع دانشجویان دست نوشته هایی داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:
دانشگاه پولکی امکانات آبکی
غذای بی کیفیت نمی خوایم نمی خوایم
دانشگاه پولکی امکانات امکانات

اعتراض دانشجویان دانشگاه نجف آباد به کیفیت بد سلف و غذای دانشگاهمراسم روز دانشجو در دانشکده پزشکی تبریز، سالن شایانمهر

مراسم روز دانشجو در این دانشگاه با شعار “عدالت، رهایی، اداره شورایی” بدون حضور مسئولین برگزار شد و در انتها دانشجویان در حمایت از کارگران شعار همبستگی سر دادند.
مبارزه تمام اقشار فرودست جامعه علیه تبعیض و بی‌حقوقی بصورت متحدانه در حال جریان است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود