خلاصه‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف میهن در ۱۰ بهمن ماه ۹۷

0

خلاصه‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف میهن از نظر شما می‌گذرد:

اعتراض مردم سیل زده و خشمگین شهر رفيع به حضور استاندار حکومت
روز سه‌شنبه ۹ بهمن ماه ۹۷، مردم رفیع که چند روز است گرفتار سیلاب می باشند و مسئولین ‌مربوطه هیچ کمک و پشتیبانی از آنها نکرده است و مردم رفیع با همت و امکانات خودشان اقدام به زدن سیل بند کرده اند، با حضور شریعتی استاندار در خوزستان در شهر رفیع تجمع کرده و شعار «استانداربی عرضه نمیخوایم نمیخوایم» سردادند.

تجمع و اعتصاب تاکسی داران بوکان
روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه ۹۷، تاکسی داران بوکان در اعتراض به کم کاری تاکسیرانی و عدم رسیدگی به مشکلات رانندگان اعتصاب کرده و در مقابل اداره تاکسیرانی در این شهر تجمع کردند.

تجمع و اعتصاب تاکسی داران بوکان
تجمع اعتراضی حواله داران دی و بهمن خودروی چانگان
روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه ۹۷، جمعی ازحواله داران دی و بهمن خودروی چانگان در تهران در اعتراض به قیمت چانگان مقابل سازمان صنایع و تجارت رژیم در تهران تجمع کردند.

تجمع اعتراضی حواله داران دی و بهمن خودروی چانگان
برپایی تجمع اعتراضی گروهی از غارت شدگان کاسپین
روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه ۹۷، گروهی از غارت شدگان کاسپین در کرمان در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکل شان و باز پس ندادن سرمایه‌های به غارت رفته خویش در محل این موسسه دست به تجمع و اعتراض زدند.

برپایی تجمع اعتراضی گروهی از غارت شدگان کاسپین

 

تجمع اعتراضی جمعی از فعالان محیط زیست بهبهان
صبح روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه ۹۷، جمعی از فعالان محیط زیست در بهبهان در اعتراض به ادامه فعالیت پروژه گردشگری تنگ تکاب و انتقال آب کارون دست به تجمع اعتراضی زدند.
معترضین پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی بعضی ازآنها نوشته شده بود:
نه به انتقال آب کارون
نه به ویلاسازی در منطقه تنگ تکاب

تجمع اعتراضی جمعی از فعالان محیط زیست بهبهان

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود