خلاصه‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف میهن در ۲۳ دیماه ۹۷

0

خلاصه‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف میهن از نظر شما می‌گذرد:

تجمع اعتراضی ۵۰نفر از کارگران قطار شهری اهواز
روز یکشنبه ۲۳دی۹۷ حدود ۵۰نفر از کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، در محوطه محل کارگاه، اقدام به برگزاری تجمع کردند.
تجمع کنندگان خواهان آن هستند که حدود ۱۹ ماه مطالبات مزدی آنان پرداخت شود.

اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه
روز یکشنبه ۲۳ دیماه ۹۷، کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق شان اعتصاب کرده و در محوطه این شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند.

تجمع جمعی از معلمان خرید خدمات آموزشی یزد
روز یکشنبه ۲۳ دیماه ۹۷، جمعی از معلمان خرید خدمات آموزشی یزد در اعتراض به خصوصی سازی آموزش در مقابل استانداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

اعتراض جوانان و هو کردن ماموران شهرداری در زاهدان
روز شنبه ۲۲ دیماه ۹۷، جوانان در اعتراض به تخریب دکه ها توسط ماموران وحشی شهرداری این شهر دست به اعتراض زده و ماموران را هو کردند.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود