خلاصه‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف میهن در ۱۶ دیماه ۹۷

0

خلاصه‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف میهن از نظر شما می‌گذرد:

تجمع اعتراضی کارکنان موسسه اعتباری وحدت
امروز یکشنبه ۱۶ دیماه ۹۷، جمعی از کارکنان موسسه اعتباری وحدت مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
تجمع‌کنندگان معترض همراه با خود پلاکاردی دارند که علت این اعتراض، اخراج کارکنان این موسسه اعتباری در شرایط بد اقتصادی ذکر شده است.

جمعی از کارکنان موسسه اعتباری وحدتیکی از تجمع‌کنندگان در رابطه با اعتراضشان گفت: “حدود یک سال و نیم قبل موسسه وحدت که حدود ۱۱۰۰ کارمند در آن فعالیت می کردند به دستور دولت منحل شد و اکنون بعد از گذشت مدتی طولانی تکلیف پرسنل این موسسه مشخص نشده است”.

تجمع اعتراضی معلولان در مقابل مجلس
صبح یکشنبه ۱۶ دیماه ۹۷، جمعی از معلولان در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برپا کرده و با در دست داشتن پلاکارد و بنر شعار می دادند: «قانون معلولان اجرا باید گردد».

تجمع اعتراضی پیمانکاران شهرداری تهران
امروز یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷، جمعی از پیمانکاران شهرداری تهران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان در مقابل مقابل ساختمان شهردارى، اقدام به برگزاری تجمع کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود