حمله نیروی انتظامی به تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه طلای ثامن در مقابل دادستانی

گزارش تصویری

0

حمله نیروی انتظامی به تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه طلای ثامن در مقابل دادستانی

روز یکشنبه ۲۵فروردین ماه ۹۸ مالباختگان موسسه طلای ثامن در اعتراض به غارت دارایی و برآورده نشدن مطالباتشان مقابل ساختمان دادستانی در تهران تجمع کردند.
مالباختگان شعار میدادند:
وعده هاتون دروغه، همش شیپور و بوقه

نیروی سرکوبگر انتظامی به تجمع غارت شدگان موسسه سکه ثامن در مقابل ساختمان دادستان در تهران حمله کرده و با ضرب و شتم غارت شدگان، آنها را وادار به متفرق شدن کردند.
تجمع کنندگان در حالیکه زیر مشت و لگد مأموران نیروی انتظامی ازجمله یک سرهنگ نیروی انتظامی بودند شعار هیهات مناالذله سر ‌دادند.
نیروهای امنیتی، زنان را نیز مورد ضرب و شتم قرار داده و تعدادی از تجمع کنندگان را دستگیر کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود