حمایت کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (س ژ ت) از کارگران نیشکر هفت تپه

0

کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (س ژ ت) طی بیانیه ای از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه حمایت کرد. خلاصه‌ای از متن بیانیه به شرح زیر است:

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را آزاد کنید!
چندین سال است که کارگران مجتمع نیشکرهفت تپه برای بدست آوردن حقوق اولیه خود از جمله بهبود شرایط کاری و پرداخت دستمزدهای معوقه مبارزه میکنند.
کنفدراسیون عمومی کار در فرانسه (س.ژ.ت) در حمایت از این کارگران و همصدا با آنها مصرانه می خواهد که مطالبات کارگری آنها تامین شود و همچنین تمامی کارگران بازداشت شده و زندانیان سیاسی آزاد گردند.

در شرایطی که حکومت تلاش می کند مطالبات کارگران را نادیده بگیرد و با استفاده از ابزارهای سرکوبگرانه آنان را زیر فشار نگه دارد ؛ کارگران تلاش میکنند که خواسته های خود را به گوش همگان برسانند.
در این راستا، کارکنان دو راه حل برای خروج از بحران کنونی پیشنهاد می کنند :
۱- کارگران شرکت نیشکر هفت تپه مدیریت شرکت را به عهده بگیرند و مستقلا آنرا اداره کنند (خود مدیریتی).
۲- شرکت نیشکر هفت تپه دوباره ملی شود و آنگاه مدیریت آن به شورای کارگری واگذار شود.

کنفدراسیون عمومی کار در فرانسه (س.ژ.ت) مجدداً از خواسته های کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه پشتیبانی می کند و بدون هیچگونه قید وشرطی خواستار آزادی تمامی زندانیان میباشد.
این بیانیه در مقطعی صادر شده است که هنوز چهار نفر از نمایندگان کارگران در بازداشت بودند و به اکثر سندیکاها و اتحادیه های کارگری در سراسر دنیا ارسال شده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود