حمایت کانون‌های شورشی از خانم مریم رجوی و جنبش دادخواهی قتل‌عام شدگان ۶۷ در شهرهای ایران

0

به‌دنبال برگزاری گردهماییهای مقاومت ایران در اشرف ۳کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین خلق ایران فعالیت‌های خود را به حمایت از اهداف این گردهماییها و خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت اختصاص دادند.

این کانونها در خوزستان، اصفهان، تهران، شیراز، بروجرد، مسجد سلیمان، گرگان و گیلان به این فعالیت‌ها دست زدند.

خوزستان – اهواز – مرداد۹۸

کانون شورشی۷۳۳ برای سرنگونی حکومت آخوندی عهد و پیمان خود را تجدید کردند و گفتند: «ما کانون‌های شورشی سوگند یاد کردیم که تا آخرین قطره‌های خونمان برای رهایی ایران از چنگال ملاهای خونخوار از هیچ مجاهدتی کوتاهی نکنیم. تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش»

آنها سپس طی پیامی به برادر مجاهد مسعود رجوی گفتند: «برادر مسعود نام ما را هم بنویس حاضر حاضر حاضر – کانون شورشی ۷۳۳ استان خوزستان».
در اهواز هواداران مجاهدین تصاویری از بازدید خانم مریم رجوی از نمایشگاه «۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران) را به دیوارهای این شهر نصب کردند.

در زیر تصاویر نوشته شده است: «مریم رجوی: قتل‌عام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز، تصادم خونین قرون وسطی و نسل فردا بود مرداد ۹۸‌»

اصفهان – مرداد ۹۸

کانون‌های شورشی هوادار سازمان مجاهدین در اصفهان تصاویری از مریم رجوی در گردهمایی سالانه مقاومت را در تخته فولاد اصفهان نصب کردند.
زیر این تصویر نوشته شده بود:
«مریم رجوی: راه‌حل قطعی، نهایی و تردید ناپذیر سرنگونی تمامیت رژیم ولایت‌فقیه به دست مردم و مقاومت ایران است – مرداد ۹۸‌»
«مریم رجوی: هر کس آزادی ایران را می‌خواهد باید برای سرنگونی رژیم آخوندی به‌پاخیزد».

تهران – مرداد ۹۸

در تهران هواداران و کانون‌های شورشی سازمان مجاهدین در سه نقطه این شهر تصاویری از کهکشان امسال در اشرف ۳ را در خیابانهای این شهر نصب کردند.
زیر این تصاویر بخشی از سخنان مریم رجوی در گردهمایی سالانه مقاومت دیده می‌شود:
«ایران را از آخوندها پس می‌گیریم و این زیباترین وطن را دوباره میسازیم»
«هرکس آزادی ایران را می‌خواهد باید برای سرنگونی رژیم آخوندی بپا خیزد»

شیراز و بروجرد

در شیراز کانون شورشی ۹۹۸ تصاویری از گردهمایی مقاومت ایران در اشرف ۳ با حضور مریم رجوی را نصب کردند. این عبارت به‌ نقل از مریم رجوی به چشم می‌خورد: «زمان آن است که خامنه‌ای و دیگر سردمداران رژیم به‌خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند. کانون شورشی ۹۹۸ – مرداد۹۸»

در شیراز هواداران سازمان مجاهدین تراکتی با این عبارت نصب کردند: «مریم رجوی: ایران را از آخوندها پس می‌گیریم مرداد ۹۸»

در بروجرد هواداران مجاهدین تصویری همراه با این عبارت نصب کردند:‌ «مریم رجوی: مردم و تاریخ ایران در جاده پیروزی محتوم حرکت می‌کنند – کانون شورشی فروغ جاویدان مرداد۹۸»

مسجدسلیمان – گرگان – گیلان

در مسجدسلیمان کانون شورشی ۷۱۱ تصاویری از شرکت مریم رجوی در کنفرانس جنبش دادخواهی در اشرف ۳در تیرماه امسال، نصب شد. زیر تصاویر بخشی از سخنان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در این کنفرانس دیده می‌شود: « مریم رجوی: خامنه‌ای و دیگر مرتکبان جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار بگیرند کانون شورشی ۷۱۱ – مرداد ۹۸»

در گرگان تصاویری از خانم مریم رجوی توسط هواداران و کانون‌های شورشی سازمان مجاهدین نصب شد. همراه با این تصاویر جمله‌یی از سخنان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در گردهمایی سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳دیده می‌شود.: «مأموریت ما: آزادی، دموکراسی و حقوق‌بشر برای ایران – مرداد ۹۸»

و در گیلان یکی از اعضای کانون‌های شورشی پلاکاردی حمل می‌کند که روی آن نوشته شده است: «زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران – تیر۹۸-کانون شورشی گیلان»

کرمانشاه و تهران – حمایت از جنبش دادخواهی قتل‌عام شدگان ۶۷

در کرمانشاه یکی از کانون‌های شورشی اقدام به توزیع تراکتهایی در حمایت از جنبش دادخواهی قتل‌عام شدگان سال ۶۷ کرد. در این تراکتها این عبارت به چشم می‌خورد: همراه با اشرف ۳ به جنبش دادخواهی قتل‌عام شدگان سال ۶۷ بپیوندید.

در تهران در شریف آباد پاکدشت یکی از کانون‌های شورشی شعارهایی علیه رژیم آخوندی و در حمایت از مقاومت ایران بر دیوارهای این شهر نصب کرد.
این شعارها عبارت بودند از: درود بر مسعود رجوی – مرگ بر خامنه‌ای – لعنت بر خمینی – مرداد ۹۸
۴۰سال جنایت مرگ بر این ولایت – مرداد ۱۳۹۸
همراه با اشرف ۳ به جنبش دادخواهی قتل‌عام شدگان سال ۶۷ بپیوندید.
قاتلان و آمران این جنایت باید به دست عدالت سپرده شوند.

شیراز، تبریز و رشت – حمایت از جنبش دادخواهی قتل‌عام شدگان سال ۶۷

در شیراز کانون شورشی ۴۴۴ پلاکاردی با این مضمون نصب کردم:‌ قتل‌عام سی هزار گل سرخ – نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم – شیراز مرداد ۹۸
همراه با اشرف ۳به جنبش دادخواهی قتل‌عام شدگان سال ۶۷بپیوندید.
قاتلان و آمران این جنایت باید به دست عدالت سپرده شوند.
در تبریز کانون شورشی سردار خیابانی تراکتهایی در حمایت از جنبش دادخواهی را در سطح این شهر توزیع کرد.

در رشت کانون شورشی اشرف با در دست گرفتن پلاکاردی حمایت خود را از جنبش دادخواهی اعلام کرد. این کانون شورشی گفت: به‌نام خدا و به‌نام خلق قهرمان ایران – همراه با اشرف ۳به جنبش دادخواهی قتل‌عام شدگان سال ۶۷بپیوندید. قاتلان و آمران این جنایت باید به دست عدالت سپرده شوند. رشت – کانون شورشی اشرف

کانون شورشی اشرف در رشت با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر حکومت ضدبشری آخوندی – مرگ بر فاشیسم دینی- زنده باد آزادی- زنده باد دموکراسی، عکس منحوس خامنه‌ای را به آتش کشید.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود