بیانیه های حمایت انجمن ها و تشکل ها از قیام سراسری مردم ایران

0

با شروع قیام سراسری مردم ایران بر علیه نظام ظلم و ستم آخوندی، حمایت انجمن ها و تشکل ها از قیام سراسری مردم ایران را شاهدیم که در بیانیه‌های جداگانه‌ای منتشر شده‌ و از این طریق حمایتهای خود را به اطلاع مردم ایران رسانده و از جوانان و همه اقشار میهن خواسته‌اند تا به این حرکت شکوهمند بپیوندند.

بیانیه های انجمن‌ها و تشکل‌هایی که تاکنون بدست ما رسیده است عبارتند از:

بیانیه حمایت جمعی از کارمندان شهر یزد

بیانیه حمایت انجمن زنان جنوب شهر تهران

بیانیه حمایت بازاریان کرمان

بیانیه حمایت تشکلهای مستقل کارگری

بیانیه حمایت جمعی از پزشکان استان گلستان

بیانیه حمایت جمعی از دانشجویان آزادیخواه دانشگاه اسلامی مشهد

بیانیه حمایت جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران

بیانیه حمایت جمعی از کارگران کارخانه هپکو اراک

بیانیه حمایت خانواده‌های شهدای مجاهد

بیانیه حمایت دانشجویان دانشگاه شهرضا

بیانیه حمایت غارت شدگان آرمان البرز

بیانیه حمایت کارگران در تبعید

بیانیه حمایت کارگران نیشکر هفت تپه

بیانیه حمایت نویسندگان شیراز

بیاینه حمایت جمعی از خانواده های شهیدان مجاهدین در همدان

بیانیه حمایت جمعی از بازاریان استان بوشهر

بیانیه حمایت جمعی از دانشجویان استان مركزی

بیانیه حمایت جمعی از كاسبان اصفهان

بیانیه حمایت جمعی از واحد های تولیدی و خدماتی غرب تهران

بیانیه حمایت دانشجویان شاهرود

بیانیه حمایت دانشجویان فعال راضی كرمانشاه

بیانیه حمایت مادران خاوران غرب ایران

بیانیه حمایت جمعی از زندانیان سابق

پیام حمایت ایل محمد حسنی براهونی

پیام حمایت جمعی از کشتی‌گیران سمنان

پیام حمایت جمعی از فعالین و جوانان انقلابی تبریز

پیام حمایت دانشجویان دانشكده حقوق دانشگاه تهران

پیام حمایت جمعی ازكسبه و بازاریان اسلام آباد غرب

پیام حمایت غارت شدگان موسسه آرمان وحدت

پیام حمایت جمعی از دانش آموزان کولبر مریوان

بیانیه حمایت جمعی از کارگران پالایشگاه گاز عسلویه

بيانيه حمایت جمعی از مهندسان نظام مهندسی ساختمان اصفهان

بیانیه حمایت جمعی از مالباختگان بانك كاسپين سنندج

بیانیه جمعی از کارگران آذر‌آب اراک

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود