حمایت اقشار مختلف از قیام ایران (اعتراضات و تظاهرات مردمی)

0

حمایت اقشار مختلف از قیام ایران (اعتراضات و تظاهرات مردمی)
در ادامه حمایت اقشار مختلف از قیام ایران، بیانیه های جدیدی از اصناف و گروه های مختلف مردم بدست ما رسیده است که همگی ضمن حمایت خود از قیام ایران، خواهان آزادی زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان اعتراضات و تظاهرات اخیر شده اند.

بیانیه ها و حمایت های اقشار مختلف از قیام ایران که تاکنون بدست ما رسیده است به شرح زیر است:
بیانیه جمعی از استادان و فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های ایران
بیانیه انجمن شعرا
بیانیه جمعی از پرستاران
بیانیه جمعی از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد پیام نور
بیانیه جمعی از کارگران داروسازی
بیانیه جمعی از کارگران و کارمندان تهران بزرگ
بیانیه جمعی از مهندسین تهران
بیانیه حمایت جمعی از کسبه بازار همدان
بیانیه حمایت کارکنان اداره مالیات استان اصفهان
بیانیه دانش آموزان کرج
بیانیه درودگران تهران
بیانیه شماره یک یکان ۲۰۰ ایران زمین
بیانیه صنف چاپ ایران
بیانیه کارگران کرمانشاه
بیانیه کارگران و کارمندان تهران
بیانیه دانشجویان هوادار شورای ملی مقاومت دانشگاه آزاد کرج

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود