حرکت اعتراضی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

0

صبح روز شنبه ۴ اسفند ماه ۹۷، دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران نسبت به کیفیت غذای سلف اعتراض کرده و طی یک حرکت اعتراضی ظروف غذای خود را در محوطه روی زمین چیدند.

وضعیت اسفناک تغذیه دانشجویان همیشه یکی از موارد جنجالی و مورد اعتراض آنان بوده است. اما حالا و باتوجه به کمبود شدید و گرانی بیش از اندازه گوشت قرمز، این ماده خوراکی در بسیاری از دانشگاه از سبد غذایی دانشجویان حذف شده است.

در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران نیز دانشجویان با قرار دادن ظرف‌ها نهار خود در مسیر سلف تا ساختمان آموزش این دانشگاه، اعتراض خود نسبت به موضوعات فوق را اعلام کردند. لازم به ذکر است که معاونت دانشجویی در جمع دانشجویان حاضر شد و به دانشجویان قول پیگیری مسائل مربوطه را داد.

مسئولین ثابت کرده‌اند که توانایی حل و فصل کردن مشکلات عدیده موجود نیستند. مشکلات اقتصادی کنونی که زاییده نظام سرمایه داری مافیا محور و فساد گسترده در آن است، روزبروز مشکلات بیشتری را بر مردم تحمیل میکند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود