جوانان تهران علیه حکومت آخوندی اعتراض می‌کنند

0

جوانان تهران علیه حکومت آخوندی اعتراض می‌کنند
براساس گزارشات دریافتی شب گذشته، جمعه ۱۳ بهمن ماه، جوانان آزاده و قیام آفرین در تهران حوالی ساعت ۲۰۳۰ اقدام به پرتاب کردن بمب‌های آتش‌زا به سمت نیروهای ضد شورش و امنیتی که تلاش در سرکوب مردم داشتند، کردند. این امر باعث ایجاد پرده ای دود در منطقه و هراس نیروهای امنیتی و ضدشورش شد.

همچنین در خیابانهای تهران، بطور گسترده‌ای شعارنویسی های ضد حکومتی به چشم می‌خورد و جوانان به این شیوه اعتراض خود را نسبت به ۴۰ سال حکومت سرکوبگرانه حاکم بر ایران ابراز می‌کنند. به طور خاص در خیابان ولیعصر که طی دو شب گذشته شاهد تظاهرات و اعتراضات شبانه بوده است، این شعارنویسی ها گسترده تر است.

توجه شما را به فیلم بدست آمده از شعارنویسی جوانان در خیابان ولیعصر جلب می‌کنیم.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود