جایگاه کانونهای شورشی در میان مردم ایران

0

از زمانی که رهبر مقاومت برادر مسعود، اعلام کرد که «…..هزار اشرف می‌سازیم». برقراری هزار کانون شورشی در ایران، یک هدف استراتژیک سازمان مجاهدین خلق ایران شد. در یک سال گذشته، کانونهای شورشی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی رشد و گسترش پیدا کرده و به کابوس سرنگونی رژیم تبدیل شده‌اند.

یک تحلیلگر رژیم در سایت بهارستانه در ۶ شهریور 97 نوشت:
« کیفی‌ترین تحول صورت گرفته، وصل عقبه این کانون‌ها به رهبری آن است، درحال حاضر، خط دهی اصلی این کانون‌های شورشی توسط مسعود رجوی «رهبر مجاهدین» در قالب «پیام به کانون‌های شورشی» صورت می گیرد. وی در ۱۱ مرداد ماه سال جاری در پیامی تحت عنوان «مشت در برابر مشت، حمله در برابر حمله، آتش جواب آتش» برای تقویت روحیه اغتشاشگران، به آنان وعده داده که این اغتشاشات ادامه خواهد داشت و روز به روز گسترش می یابد، وی اغتشاشات را سازمان یافته‌تر از گذشته قلمداد کرد…»

آری،
واقعیت این است که در یکسال گذشته، کانونهای شورشی جای واقعی خود را با فداکاری و دفاع از حقوق مردم، در جامعه‌ی ایران بازکردند. کانونهاب شورشی تبدیل به نقطه امید مردم ایران شده اند. حضور کانونهای شورشی در بطن جامعه در سال گذشته، نقطه عطفی در مقاومت مردم علیه رژیم به حساب می‌آید. کانونهای شورشی هم درکمیت و هم در کیفیت گسترش زیادی داشته‌اند.
همچنین کانونهای شورشی، در حمایت و دفاع از تظاهرات و قیامهای مردمی و سمت و سو دادن شعارهای اقشار مختلف نقش مؤثری دارند.
این واقعیت را سایت «صراط رژیم»‌ بتاریخ ۱۴ دیماه ۹۷ چنین اعتراف کرده است:‌
«… چنانچه به دگردیسی شعارهای كارگران فولاد اهواز نیز نگاهی بیندازیم، خواهیم دید كه روند شعارها در روزهای آغازین از مشكلات ساده معیشتی شروع شد اما بتدریج با نفوذ اعضای كانون های شورشی در صفوف كارگران، روز به روز رنگ و بوی ساختار شكنانه به خود گرفت…»
اکنون برهمگان روشن شده که تنها نیروی برانداز کانونهای شورشی هستند. هرکسی که برانداز واقعی باشد و قیمت آن را بدهد، بی‌تردید جای او در کانونهای شورشی است.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود