تهدید غارت‌شدگان کاسپین به دستگیری توسط نیروی سرکوبگر انتظامی

0

تهدید غارت‌شدگان کاسپین به دستگیری توسط نیروی سرکوبگر انتظامی

روز دوشنبه ۱۶اردیبهشت ۹۸ غارت شدگان  موسسه غارتگر کاسپین وابسته به سپاه پاسداران اقدام به تجمع در  مقابل دادستانی تهران در میدان ۱۵ خرداد کردند. اما ماموران رژیم  مانع از تجمع آنان شده و آنها را تهدید به دستگیری کردند.

لازم به یادآوریست که غارت‌شدگان کاسپین تاکنون بارهاست که برای رسیدن به سپرده‌های خود دست به تجمعات اعتراضی متعددی زده‌اند اما پاسخی به آنها داده نشده و کسی جوابگو نیست.

مؤسسه اعتباری کاسپین (آرمان ایرانیان سابق) یک مؤسسه مالی و اعتباری در ایران است که مجوز بانک مرکزی را دارد. در اسفندماه ۱۳۹۴ بانک مرکزی با دادن مجوز به این مؤسسه با نام جدید «کاسپین» موافقت کرد.مدیر عامل این مؤسسه علی نعیمی است. این مؤسسه دارای ۱۲۱ شعبه در سراسر ایران است.

مؤسسه کاسپین در راستای برنامهٔ ساماندهی بانک مرکزی از ادغام موسسه‌های مالی اعتباری فرشتگان و فردوسی پدید آمده‌است.

فعالیت مؤسسه کاسپین به دنبال ادعایی که در خصوص کسری دارایی حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومانی تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های آن مطرح شد با مشکل هجوم سپرده گذاران برای برداشت سپرده ی خود و به تبع کمبود نقدینگی در موسسه با مشکل مواجه گردید.

این مساله مسدودسازی سپرده های سپرده گذاران و بازپس‌گیری سود سپرده‌های آنها از این مؤسسه را در پی داشت.

با توجه به اینکه نام موسسه کاسپین به عنوان موسسه ای مجاز در سایت رسمی بانک مرکزی ثبت شده بود و مردم با اعتماد به مجوز صادره سپرده گذاری نموده بودند، سپرده گذاران اعتراضات دامنه داری را ابراز نمودند که تا کنون ادامه دارد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود