تظاهرات کارگران و کارکنان مخابرات روستایی کل کشور مقابل ساختمان وزارت ارتباطات

0

روز سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۹۸، جمعی از کارگران و کارکنان مخابرات روستایی کل کشور مقابل ساختمان وزارت ارتباطات در اعتراض بە پایین بودن حقوق و عدم اجرای قانون طبقە بندی مشاغل دست به تجمع اعتراضی زدند.
کارکنان به صورت نمادین برای نشان دادن وضعیت معیشتی خود سفره‌ای خالی پهن کرده و دور آن نشسته‌اند.

کارکنان مخابرات روستایی کل کشور در تجمع خود شعار می‌دادند:
مدیر بی لیاقت خجالت خجالت
مدیر بی لیاقت استعفا استعفا
سفره ما خالیه پز شما عالیه
صدری بی لیاقت خجالت خجالت

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود