تظاهرات و اعتراض کفاشان و کارگران در باغ سپهسالار تهران

0

تظاهرات و اعتراض کفاشان و کارگران در باغ سپهسالار تهران
صبح روز دوشنبه ۲۸ خرداد، صدها تن از کفاشان و کارگران آنها نسبت به بیکاری و فقر و بکار گرفتن کارگران از کشورهای دیگر در این صنف، و همچنین ورشکستگی صدها واحد تولیدی که موجب بیکاری هزاران تن شده است، با بستن تولیدی‌های خود، در باغ سپهسالار تهران دست به راهپیمایی و تجمع اعتراضی زدند.
آنها از دیگر همکارانشان خواستار شدند تا با بستن مغازه‌های خود به سایر کفاشان بپیوندند.
کفاشان معترض در حین تظاهرات بزرگ خود شعار میدادند:
مرگ بر بیکاری
مرگ بر گرانی
بی‌غیرت حیا کن مغازه رو رها کن
دولت بی‌لیاقت مسول بی‌کفایت، تولید بی‌حمایت
دشمن ما همین جاست دروغ می گن آمریکاست
آنان دست نوشته ای داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:
همبستگی حمایت
ما همه با هم هستیم
درود بر کارگر سلام بر برزگر

کفاشان در یک حرکت سمبلیک برای نشان دادن وضعیت معیشتی خود در انتهای تظاهراتشان، سفره خالی پهن کردند و سپس رئیس اتحادیه کفاشان شروع به سخنرانی کرده و وعده وعید به آنها داد.

همچنین بر اثر اخبار منتشر شده، فیلمی روی شبکه‌های اجتماعی گذاشته شده است که نشان می‌دهد عمده مغازه‌های پاساژ معروف شانزه لیزه در تهران که روزی از بالاترین رونق برخوردار بود به خاطر رکود و گرانی، تعطیل شده اند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود