تظاهرات دانشگاه تهران و دانشگاه هنر در روز یکشنبه ۱۰ دی ماه ۹۶

0

تظاهرات دانشگاه تهران و دانشگاه هنر در روز یکشنبه ۱۰ دی ماه ۹۶
دانشجویان در دانشگاه تجمع کرده و شعار میدهند.

شعارهایی که هم اکنون جلوی دانشگاه تهران داده می شود

نه اختلاس نه برجام مقاومت یک کلام

نه برجام و گرانی پاسخگو باش روحانی

در دانشگاه هنر نیز دانشجویان شعار می دهند:

مرفهان بی درد مایه ننگ ملت

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود