تحصن یکی از فارغ التحصیل بیکار در مقابل مجلس در اعتراض به بیکاری

0

روز سه شنبه ۱۶ بهمن۹۷ یکی از فارغ التحصیل بیکار (رشته مهندسی معماری) در برابر ساختمان مجلس نظام در اعتراض به بیکاری و وضعیت بد اقتصادی کشور، برای دومین روز دست به تحصن زد.

وی پلاکاردی در دست داشت که بر روی آن نوشته شده بود:
«به نام خداوند عدالت  وبرابری بیکاری…
اینجانب علی شیر مرد فارغ التحصیل مهندسی معماری ۲ سال است نمایندگان مجلس و مسئولین قدمی برای من برنداشتند، بنده تحصن خود را تا احراز حق خود یعنی کار مرتبط با رشته تحصیلی خود در ارگانهای دولتی ادامه می دهم».

گفتنی است که بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران از معضلات و چالش های دانشجویان است که هرروز به لشکر بیکاران اجتماعی اضافه می شوند اما همچنان بی پاسخ مانده اند.
غارت و چپاول و تبعیض حاکم برایران حق مسلم فارغ التحصیلان را ربوده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود