تحصن و اعتراض کشاورزان ورزنه در ورودی شهر

0

روز جمعه ۱۶ آذر ۹۷، کشاورزان ورزنه در اعتراض به قطع حق‌آبه‌شان توسط مسئولین حکومتی در ورودی این شهر تحصن کردند.

علت اصلی تظاهرات مداوم کشاورزان بدلیل عدم رسیدگی به مشکلات آنهاست. سازمان نظام صنفی کشاورزی اصفهان با حمایت از استعفای اعضای مجلس از اصفهان اعلام کرد اگر حاکمیت در اسرع وقت بحران آب اصفهان را حل نکند از همه ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی برای احقاق حق کشاورزان استفاده می‌کند.

در این راستا اکبر ترکی، عضو مجلس از فریدونشهر ، روز چهارشنبه ۱۴ آذر، از استعفای دسته جمعی ۱۸ عضو مجلس از استان اصفهان در مجلس به دلیل حذف پروژه‌های آب رسانی در این استان از ردیف‌های بودجه سال آینده خبر داد و گفت که نمایندگان در انتظار سپری شدن مراحل قانونی استعفای خود هستند.

لازم به ذکرست روز یکشنبه ۳ آذر کشاورزان معترض اصفهانی برای بیست و پنجمین بار طی کمتر از یکسال، خط لوله انتقال آب رودخانه زاینده‌رود به یزد را تخریب کردند.
خشکسالی و پروژه‌های مختلف آب از شهرهای مختلف ایران، سال‌هاست که درگیری‌ها و اعتراض‌هایی را در مناطق مختلف کشور ایجاد کرده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود