تحصن دو تن از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به اخراج از کار

0

روز دوشنبه ۲۴ تیر ۹۸، دو تن از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای چندمین بار طی ماه جاری، در اعتراض به اخراج از کار، در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست به تجمع و تحصن زدند.
رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در تحصن روز جاری با در دست داشتن بنری ، ضمن اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولین، خواهان بازگشت به کار خود شدند.

خانم فرحناز شیری و آقای حسین کریمی سبزوار، دو راننده ای هستند که در پی پرونده سازی از ادامه فعالیت در این شرکت اخراج شده اند.
فرحناز شیری، اولین زن راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حدود ده سال است که از کار اخراج شده است، این راننده زن طی این مدت سه بار از دیوان عدالت اداری رای بازگشت به کار گرفته اما کارفرما هر بار با استفاده از نفوذ و روابط فراقانونی خو از بازگشت وی به کار جلوگیری کرده است.

پیشتر در روز ۱۷ تیرماه ۹۸ ناصر محرم زاده، فرحناز شیری و حسین کریمی سبزوار، سه راننده ای هستند که در پی پرونده سازی از ادامه فعالیت در این شرکت اخراج شده اند و دراعتراض به اخراج خود از کار، نحوه رسیدگی در هیات های حل اختلاف و روابط بین مدیران اداره کل کار استان تهران و مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست به تجمع و تحصن زده بودند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود