تحصن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

0

روز پنجشنبه ۱۵ آذر ۹۷، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اعتراض به وضعیت صنفی و کیفیت بد غذای دانشگاه و عدم کفایت نظارت های قانونی در دانشگاه و اعمال سلیقه خارج دانشگاهی در دفتر رئیس این دانشگاه تحصن کردند.

مطالبه‌های دانشجویان به شرح زیر است:
– عزل نائب رئیس دانشگاه و نماینده وزارت در دانشگاه مزدوری به اسم طاهری اقدم در اسرع وقت به دلیل عدم کفایت در نظارت بر اجرای بی کم و کاست قانون در دانشگاه
– تشکیل دبیرخانه هئیت نظارت بر تشکل‌های دانشگاه
– برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با هئیت رئیسه دانشگاه در اسرع وقت

دانشجویان اعلام کردند تا برآورده نشدن مطالبه‌هایشان دفتر ریاست دانشگاه را ترک نخواهند کرد. دانشجویان هنگام تحصن خود ترانه مربوط به مقطع انقلاب ضدسلطنتی را دسته جمعی می خواندند.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود