تجمع کشاورزان و باغداران غرب اصفهان مقابل سازمان آب

0

تجمع کشاورزان و باغداران غرب اصفهان مقابل سازمان آب
صبح روز شنبه ۲۳ تیر ۹۷، براساس فراخوان قبلی کشاورزان و باغداران غرب اصفهان شامل شهرهای جوزدان، نجف اباد، قهدریجان، قلعه سفید، گلدشت و کهریزسنگ، اصغر اباد و خمینی شهر در اعتراض به خشک شدن درختانشان، در مقابل سازمان آب اصفهان تجمع اعتراضی بر پا کردند.

آنان خواستار ۴۰ میلیون متر مکعب آب در دو نوبت برای آبیاری مزارع و باغهای خود هستند.
لازم به یادآوری است که در سالهای گذشته نیز حجم بالایی از آب زاینده رود به کارخانجات و شهرکهای تازه تاسیس داده‌اند که ماحصل آن کمبود شدید آب برای بخش کشاورزی است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود