تجمع کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای بیست و نهمین روز متوالی

0

از صبح روز شنبه ۱۷ آذر ۹۷، بیست و نهمین روز اعتصاب گسترده کارگران گروه ملی فولاد تجمع خود را مقابل سرپرستی بانک ملی استان خوزستان با فریاد “صدای هر کارگر مرگ بر ستمگر” شروع شد.

کارگران  گروه ملی فولاد با تظاهرات و راهپیمایی در خیابان نادری اهواز شعار می‌دادند:
استاندار و فرماندار بیعرضه و بیخیال
کشور ما دزدخونه است توی جهان نمونه است
همشهری باغیرت حمایت حمایت
ما کارگران آهنیم ریشه ظلمو می‌کنیم
روحانی دروغگو کلید تدبیرت کو؟
هیهات مناالذله
همشهری با غیرت حمایت حمایت
دولت مافیا پیوندتان مبارک
بانک ملی حیاکن گروه ملی رو رها کن
ام‌الفساد اهواز همینجاست همینجاست
نه تهدید نه زندان دیگه فایده نداره
مرگ گروه ملی به دست بانک ملی

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود