تجمع کارگران مقابل مجلس در بهارستان تهران

0

تجمع کارگران مقابل مجلس در بهارستان تهران
روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ ۹۷، هزاران تن از کارگران در تهران به مناسبت روز جهانی کارگر در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و چپاول آن توسط حکومت، مقابل مجلس دست به تجمع زدند.

کارگران برای تجمع خود مجوز دریافت نکردند و عده زیادی از کارگران دست به تجمع زده و به صورت خودجوش راهپیمایی خود را از خیابان کارگر و خیابان حافظ به سمت ساختمان خانه کارگر واقع در خیابان ابوریحان آغاز کرده و مراسم خود را برگزار کردند.

کارگران در خیابان مقابل مجلس اقدام به راهپیمایی کرده اند. نیروهای گارد ضد شورش در محل حضور دارند اماتا کنون هیچ اقدامی انجام بدهند.

بنا بر گزارشهای منتشر شده، با حمله نیروهای امنیتی به برگزار کنندگان روز جهانی کارگر تعدادی از کارگران دستگیر شده اند از جمله سقز و تهران.
در تهران تعدادی از برگزار کنندگان مراسم روز کارگر از جمله آقایان حسین آذر گشسب، محسن ثقفی و پیمان احمدی جزو بازداشت شدگان می باشند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود