تجمع کارگران سد غلامان در خراسان شمالی

0

تجمع کارگران سد غلامان در خراسان شمالی
کارگران سد غلامان در استان خراسان شمالی روز شنبه پنجم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود از تیرماه سال جاری (به مدت ۹ ماه) دست به تجمع اعتراضی زدند.

سد غلامان در خراسان شمالی که یک سد خاکی با هسته رسی است، با مخزن ۱۴ میلیون متر مکعب می باشد  و در مهر ماه سال ۹۵ افتتاح شده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود