تجمع کارگران بازنشسته و شاغل نیشکر هفت تپه

0

تجمع کارگران بازنشسته و شاغل نیشکر هفت تپه
صبح روز شنبه ۱۹ خرداد ۹۷، شماری از کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه واحد تولیدی با اجتماع مقابل ساختمان اداری این مجتمع، خواستار دریافت مطالبات عقب افتاده خود شده‌اند.

به گفته تعدادی از کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه، هنوز کارفرما مطالبات بازنشستگی آنها را پرداخت نکرده است.
یکی از بازنشستگان در این باره گفت: با وجود فرارسیدن سر رسید چک‌هایی که برای پرداخت سنوات بازنشستگی صادر شده‌است این چک‌ها هنوز قابل وصول نیست.

کارگران شاغل بخش صنعت مجتمع هفت‌تپه نیز می‌گویند که بابت دو ماه مزد معوقه طلبکارند و در عین حال از حدود دو‌سال قبل عمده مزایایی که طبق عرف کارگاه به آنها تعلق می‌گرفت یا کاهش یافته یا قطع شده‌است.

کارگران بخش صنعت مجتمع می‌گویند بابت وصول همین مطالبات مزدی طی روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۷ و۱۸ خرداد ماه ) دست به اعتراض صنفی زده بودند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود