تجمع کارکنان طرح تحول سلامت در کرمانشاه

0 62

تجمع کارکنان طرح تحول سلامت در کرمانشاه
روز شنبه ۱۲ خرداد ۹۷، جمعی از کارکنان طرح تحول سلامت کرمانشاه در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تجمع کردند.

یکی از معترضین حاضر در این تجمع می‌گوید: علیرغم گذشت بیش از سه سال از اجرای طرح تحول سلامت، هنوز وضعیت شغلی پرسنل این طرح مناسب نیست.
او تجمع کارکنان طرح تحول سلامت در کرمانشاه را متوجه پایین بودن دستمزدها و عدم پرداخت به موقع آن می‌داند و می‌گوید: قراردادهایمان موقت است و هر لحظه احتمال دارد بیکار شویم بنابراین نگران آینده شغلی‌مان هستیم.

این اعتراضات در حالی اتفاق می افتد که کمتر از یک ماه پیش قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با سرنوشت طرح تحول سلامت گفته بود: “جای نگرانی برای ادامه طرح تحول سلامت نیست!”

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود