تجمع و تظاهرات کشاورزان ورزنه در اعتراض به عدم دریافت حق‌آبه

0

روز یکشنبه ۱۶ دیماه ۹۷، کشاورزان ورزنه اصفهان در دروازه عباس و سپس در خیابانهای شهر، در اعتراض به ندادن حق‌آبه تجمع اعتراضی و تظاهرات برگزار کردند.

کشاورزان ورزنه دست‌نوشته ای در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:
ما ستم دیدگان ورزنه خواستار حق‌آبه قانونی خود هستیم
آیا کسی هست مرا یاری کند؟
حق‌آبه‌های ما کو؟

کشاورزان ورزنه در راهپیمایی اعتراضی خود شعار می‌دادند:
حق‌آبه زاینده رود حق مسلم ماست
روحانی دروغگو زاینده رود ما کو؟
مرگ بر روحانی دروغگو
نصر من الله و فتح القریب مرگ بر این دولت مردم فریب
ای مردم ورزنه مسئول ما «زرزنه»
مرگ بر ستمگر درود بر کشاورز
ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما
ننگ ما ننگ ما دولت الدنگ ما

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود