تجمع و اعتراض جوانان شوش مقابل کارخانه نیشکر هفت تپه

0

تجمع و اعتراض جوانان شوش مقابل کارخانه نیشکر هفت تپه
ده ها تن از جوانان تحصیل کرده و فارغ التحصیل بیکار در شوش، روز جمعه ۲۰ بهمن ماه ۹۶، پشت درهای شرکت نیشکر هفت تپه، در اعتراض به بیکاری و بکارگیری دوباره بازنشستگان در این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.

جوانان معترض گفتند برای تحصیلاتشان زحمات زیادی کشیده اند ولی شرکت نیشکر هفت تپه که تنها امکان آنها برای کاریابی در این منطقه است، از بکارگیری جوانان خودداری می‌کند و در پستهای اداری، کشاورزی، حراست، خدماتی و… که به سادگی می‌شود نیروهای جوان و تحصیل کرده را بکار گرفت، همچنان از نفرات بازنشسته استفاده می کند.

تاکنون جوانان تحصیل کرده بیکار بارها مقابل شرکت نیشکر هفت تپه دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان اشتغال بکار شده اند ولی هیچ پاسخی به آنها داده نشده است. جوانان مطرح کردند تا رسیدن به خواسته های خود از تجمعات و اعتراضات خود دست نخواهند کشید و به این کار ادامه خواهند داد.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود