تجمع نمایندگان معلمین خرید خدمات آموزش و پرورش سراسر کشور

0

روز یکشنبه ۲۸ مرداد ۹۷، نمایندگان معلمین خرید خدمات آموزش و پرورش سراسر کشور در اعتراض به تبعیض کمبود نیرو در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برپا کردند.

این معلمان می‌گویند: قانونِ کار یکسان، مزد یکسان که یکی از مولفه‌های اصلی عدالت شغلی‌ست، برای ما اجرایی نمی‌شود و علیرغم این که ما هم مثل سایر معلمان، وظیفه تعلیم و تریبیت دانش‌آموزان را برعهده داریم دستمزدمان بسیار کمتر از معلمان رسمی است؛ حتی از خدمات بیمه مکفی بی‌بهره‌ایم.

این معلمان پیش از این نیز بارها دست به تجمع اعتراضی زده‌اند و خواستار تعیین تکلیف و جذب در سیستم آموزش و پرورش شده‌اند.
گفته می شود که تمام معلمان طرح خرید خدمات دولت دارای مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس و دکترا و بیشتر از خانواده‌های فرهنگی هستند.
نمایندگان معلمین خرید خدمات آموزش و پرورش سراسر کشور می گویند: از لحاظ امنیت شغلی وقتی اعتراضی راجع به حقوق و مزایا می‌شود به‌راحتی می‌گویند که اگر راضی نیستید از این شغل انصراف دهید. وی گفت خیلی از مسئولین به ما گفته اند نامه‌نگاری‌هایی که طی سالهای گذشته انجام‌شده هیچ فایده‌ای ندارد.

سال گذشته نیز معلمان خرید خدمات آموزشی از مهر تا پایان اسفند ماه ۹۶، حقوق خود را دریافت نکرده بودند، همچنین ساعات حق التدریس رسمی (معلمان شاغل) نیز از ابتدای مهر تا پایان اسفند تسویه نشده بود.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود