تجمع معلمان سقز در حمایت از معلمان بازداشتی

0

تجمع معلمان سقز در حمایت از معلمان بازداشتی

روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۸ جمعی از معلمان در سقز در حمایت از معلمان بازداشتی در جریان تجمع سراسری روز معلم، تجمع کردند. آنها تراکت هایی در دست داشتند که روی آنها از جمله نوشته شده بود:

معلم زندانی آزاد باید گردد 

جای معلم زندان نیست 

نه به معلم زندانی و ….

خاطرنشان می شود که روز ۱۲ اردیبهشت  به‌ دنبال فراخوان سراسری معلمان برای تجمع در روز معلم، معلمان در ۳۴ شهر و ۱۸ استان کشور دست به تجمع و اعتراض زدند.

در تهران نیروهای سرکوبگر با یورش به معلمان و ضرب ‌و شتم آنها درصدد پراکنده کردن آنها بر آمدند که با مقاومت معلمان مواجه شدند. شماری از معلمان در این تظاهرات دستگیر شدند. در برخی از شهرها مانند اصفهان، اینترنت منطقه تظاهرات را قطع کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود